Korthålsbanan samt båda övningsgreenerna är öppna.

Banchef med personal