Synpunkter på detaljplan Årstafältet park

Dnr 2011-03366

Jag tillbringar mycket av min fritid på Årsta Golf och vill naturligtvis att anläggningen skall finnas kvar i framtiden och vara en naturlig del av det nya Årstafältet.

Hur tänker ni, när ni har för avsikt, enligt detaljplaneförslaget, att ta bort denna fritidsanläggning?

Anläggningen har ca 140 000 besökare per år, unga och gamla.

Verksamheten har under alla de 35 år den funnits till, ständigt utvecklats och är idag en viktig och uppskattad del av friluftslivet på Årstafältet.

Årsta Golf borde vara en naturlig del i det framtida Årstafältet, gärna kompletterad med andra aktiviteter, så att anläggningen kan användas året runt.

Jag skulle bli mycket orolig om vår träningsverksamhet försvann från Årstafältet. Detta skulle vara förskräckligt!

Jag ser fram emot att höra från er!

Det jag önskar svar på är var vi 140 000 aktiva fritidsmänniskor skall bedriva vår träning.