Butik:
Månd-fre: 9.00-16.00
Lör-sönd:  9.00-16.00

Range:
Månd-fre: 8.00-20.00
Lör-sönd:  8.00-18.00

Bollarna ska vara
utslagna senast
15 minuter efter
stängning.