Butik:
Månd-fre:  8.00-20.00
Lör-sönd:  8.00-20.00

Range:
Månd-fre:  8.00-21.30
Lör-sönd:  8.00-21.30

Bollarna ska vara
utslagna senast
15 minuter efter
stängning.