…ser betydligt ljusare ut efter valet i september. Tack vare att det blev en blå-grön majoritet i stadshuset finns det nu en bred politisk vilja att Årsta Golf ska beredas en plats på nya Årstafältet. De som kommer hända närmast är att politiker, tjänstemän och Årsta Golf gemensamt hittar en lämplig placering i den nya parken. När detta är gjort behöver det i parkens detaljplan göras ett tillägg där golfen finns med. Vi håller er uppdaterade hur arbetet fortlöper på hemsida och sociala medier. Vi vill också passa på att tacka för allt stöd och aktivt arbete som ni, våra gäster, lagt ned. Det uppskattar vi otroligt mycket.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Några kortfakta

 • Grundades 1986

 • Belyst drivingrange med 79 utslagsplatser
 • Unik korthålsbana
 • 2000 m2 närspelsområde
 • Utbildat över 10 000 nybörjare
 • Öppen för alla
 • Stockholms bästa träningsanläggning*
 • Nya parken är 30 hektar stor och Årsta Golf behöver 3 hektar för att kunna driva sin verksamhet
 • Kolonilotterna med ca 80–90 kolonistugor får ungefär lika stor mark som Årsta Golf behöver
 • Årsta Golf har över 140 000 besökare per år
 • Golf är en av Sveriges största folksporter med ca 580 000 utövare
 • Enligt forskning från Karolinska institutet lever golfare i genomsnitt upp till 5 år längre än genomsnittet.

Argument som används emot en golfanläggning

 • En golfanläggning minskar den allmänna tillgängligheten i parken och skapar barriärer för övriga parkbesökare.
 • En golfanläggning riskerar att skapa tillhåll för missbrukare och annat löst folk.
 • En konstgräsplan i fotboll får minst 10 ggr fler besökare än en golfanläggning.

Vision för den nya parken

 • En viktig inriktning i den nya parken är spontanidrott.
 • Visionen för den nya stadsdelen är att skapa en plats för möten
 • Skapa en park i världsklass