Korthålsbanan samt lilla övningsgreenen är öppna tillsvidare. Stora övningsgreenen är stängd.
Mvh Banpersonalen