Korthålsbanan samt övningsgreenerna är öppna för säsongen.
Mvh Banpersonalen