Banan är öppen samt
båda övningsgreenerna.

Banchef med personal