Allt är öppet tillsvidare.

Inget spel vid frost.

Glöm inte laga nedslagsmärken.

Banpersonalen