VÅR FRAMTID

…ser betydligt ljusare ut. Vi har ett muntligt avtal att ligga kvar på befintlig plats minst 5 säsonger till.Det finns en bred politisk vilja att Årsta Golf ska beredas en plats på nya Årstafältet eller dess närhet. De som kommer hända närmast är att politiker, tjänstemän och Årsta Golf gemensamt hittar en [...]